RUEDA

RUEDA

Rueda sözcüğü kelime anlamı ile “tekerlek” anlamı taşır ve geleneksel bir Küba halk dansıdır. Rueda’da çiftler bir halka şeklinde dizilir ve cantante adı verilen bir yönetici tarafından verilen komutlara uyarlar. Halka şeklinde dizilmiş dansçılar Casino (Küba stili salsa) figürlerini bir lider tarafından hareket komutlarının söylenmesi ile icra ederler. Yönetici “cantantes” adı verilen komutları yüksek sesle ve gerekirse mimiklerle de ifade eder. Birçok komut el hareketleri ile iletilir ki bu yöntem, gürültülü müzikte anlaşmayı kolaylaştırır. Hareketlerin isimleri İspanyolca’dır, bazen İngilizce de kullanılır. Rueda’da çiftler sık sık partner değiştirir.